Clock-Time

09h00 | Trực tuyến - THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC - DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM | Ngày 22.10.2022

Trực tuyến - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục - Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào lúc 09h00 ngày 22.10.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Nhà thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường.. 

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC

DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

VÀO LÚC 09h00, NGÀY 22/10/2022