Clock-Time

09h30 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 25 năm Giám Mục Đức Cha PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ | 06.01.2024

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 25 năm Giám Mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09h30, Thứ Bảy, ngày 06.01.2024. Tại Nhà Thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường...

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 25 năm Giám Mục
Đức Cha PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ

HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG