Clock-Time

10h00 | Trực tuyến - Lễ Giỗ Giáp Năm - CHA CỐ GIUSE ÂU DƯƠNG CHI | Ngày 09.9.2022

Trực tuyến - Lễ Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Giuse Âu Dương Chi. Vào lúc 10h00 ngày 09.9.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

LỄ GIỖ GIÁP NĂM

CHA CỐ GIUSE ÂU DƯƠNG CHI


Vào lúc 10h00, ngày 09/9/2022