Clock-Time

Chương trình Tuần Thánh và lễ Phục Sinh 2020 - GPPC

Chương trình TRỰC TUYẾN nghi thức Tuần Thánh và lễ Phục Sinh 2020 - tại Giáo Phận Phú Cường

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN

NGHI THỨC TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH

 
TẠI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Download file