Clock-Time

Thanh Le Online

/ 321 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 07.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 348 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 06.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 06.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 344 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 05.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 366 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 04.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 04.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 640 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 03.05.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 565 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh | 08h00 | 03.05 Hot

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi, vào lúc 08h00 – ngày 03.05.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 633 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC chủ tế | 05h00 | Ngày 03.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 03.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 354 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 02.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.