Clock-Time

Thanh Le Online

/ 2120 / Thánh lễ Online

08h30 | Trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 23.10.2022 Hot

Trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Với chủ đề: Anh em sẽ là CHỨNG NHÂN của THẦY” (Cv 1,8). Vào lúc 08h30 ngày 23.10.2022. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 1812 / Thánh lễ Online

08h30 | Trực tuyến - Mừng Lễ THÁNH PHANXICÔ ASSISI, Bổn Mạng Caritas và Thánh Lễ Tạ Ơn | Ngày 09.10.2022 Hot

Trực tuyến - Mừng Lễ THÁNH PHANXICÔ ASSISI, Bổn Mạng Caritas Giáo Phận Phú Cường. Trao bằng ghi ơn cho những cá nhân, tập thể đã dấn thân cứu trợ mùa dịch COVID-19 năm 2021. Vào lúc 08h30 ngày 09.10.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 1964 / Thánh lễ Online

09h30 | Thánh Lễ Trao Tu Phục Cho Các Tân Chủng Sinh Giáo Phận Phú Cường Khoá 26 | Ngày 29.08.2022 Hot

Thánh Lễ Trao Tu Phục Cho Các Tân Chủng Sinh Giáo Phận Phú Cường Khoá 26. Vào lúc 09h30 ngày 29.08.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường....

/ 2049 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Tiên Khấn - Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường | 06.08.2022 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Tiên Khấn - Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường, Vào lúc 08h30 ngày 06.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa - Giáo phận Phú Cường, Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. 

/ 1314 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường | 28.07.2022 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 28.07.2022. Tại Giáo Xứ Búng - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế

/ 1613 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục | Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam |20.07.2022 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam. Vào lúc 08h00 ngày 20.07.2022. Tại Giáo Xứ Bà Trà - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1798 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường | 25.06.2022 Hot

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường. Vào lúc 08h30 ngày 25.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1755 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường | 11.06.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 11.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.