Clock-Time

Thanh Le Online

/ 608 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường | 28.07.2022 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 28.07.2022. Tại Giáo Xứ Búng - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế

/ 1078 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục | Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam |20.07.2022 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam. Vào lúc 08h00 ngày 20.07.2022. Tại Giáo Xứ Bà Trà - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 958 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường | 25.06.2022 Hot

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường. Vào lúc 08h30 ngày 25.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 926 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường | 11.06.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 11.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 665 / Thánh lễ Online

09h00 | Trực Tuyến | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 08.06.2022 Hot

Trực Tuyến – THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Vào lúc 09h00 ngày 08.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 3182 / Thánh lễ Online

08h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ An Táng Cha Đaminh Lương Đức Toàn | 21.02.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ An Táng Cha Đaminh Lương Đức Toàn. Vào lúc 08h00 ngày 21.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Giáo xứ Cảnh Lâm, Giáo hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường.

/ 1614 / Thánh lễ Online

08h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh Sơn Trần Minh Khang | 14.02.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh Sơn Trần Minh Khang. Vào lúc 08h00 ngày 14.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 999 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 12.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 12.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.