Clock-Time

Thánh Lễ Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Micae Lê Văn Khâm | 14/08/2023

Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Micae Lê Văn Khâm. Thứ Hai, ngày 14/08/2023. tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường...