Clock-Time

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Cha Tân Chánh Xứ | Giáo Xứ Tân Khai - Giáo Hạt Bình Long

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Cha Tân Chánh Xứ  - Lm.Đaminh Nguyễn Văn Chí. Giáo Xứ Tân Khai - Giáo Hạt Bình Long. Vào lúc 09h30. Thứ Bảy, ngày 29/07/2023. Tại nhà thờ giáo xứ Tân Khai - Giáo hạt Bình Long... 

THÁNH LỄ TẠ ƠN
MỪNG CHA TÂN CHÁNH XỨ LM ĐAMINH NGUYỄN VĂN CHÍ
GIÁO XỨ TÂN KHAI - GIÁO HẠT BÌNH LONG