Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | 17h30 | 29.03.2020

Trực Tiếp Thánh lễ - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A, Vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A


   

THÁNH LỄ VÀO LÚC 17h30