Clock-Time

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến

/ 446 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 30.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 30.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 422 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A | 23.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 23.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 586 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A | 16.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 16.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 722 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A | 09.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 09.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.