Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến

/ 275 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 16.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 16.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 178 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 16.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 16.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 365 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 16.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 16.01.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 209 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên | Ngày 15.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 15.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 200 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên | Ngày 14.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 14.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 225 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên | Ngày 13.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 13.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 206 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên | Ngày 12.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 12.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 242 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 11.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 11.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.