Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến

/ 420 / Thánh lễ Online

09h00 | Trực Tuyến | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 08.06.2022 Hot

Trực Tuyến – THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Vào lúc 09h00 ngày 08.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 2975 / Thánh lễ Online

08h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ An Táng Cha Đaminh Lương Đức Toàn | 21.02.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ An Táng Cha Đaminh Lương Đức Toàn. Vào lúc 08h00 ngày 21.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Giáo xứ Cảnh Lâm, Giáo hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường.

/ 1483 / Thánh lễ Online

08h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh Sơn Trần Minh Khang | 14.02.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh Sơn Trần Minh Khang. Vào lúc 08h00 ngày 14.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 878 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 12.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 12.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 874 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 11.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 11.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1218 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 10.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 10.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1117 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 09.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 09.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 878 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 08.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 08.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.