Clock-Time

Thánh Lễ

/ 1973 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thánh Lễ Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Ngày 04.04 | 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 04.04.2020

/ 2318 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thánh Lễ Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Ngày 03.04 | 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 03.04.2020

/ 1814 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thánh Lễ Thứ Năm Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Ngày 02.04 | 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Năm Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 02.04.2020

/ 1804 / Thánh lễ Online

Trực Tuyến Thánh Lễ - Thánh Lễ Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Ngày 01.04 | 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 01.04.2020

/ 2099 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thánh Lễ Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Vào Lúc 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 31.03.2020

/ 2517 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thánh Lễ Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Vào Lúc 05h00 Hot

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 30.03.2020

/ 5656 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | 17h30 | 29.03.2020

Trực Tiếp Thánh lễ - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A, Vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường

/ 4039 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | 05h00 | 29.03.2020

Trực Tiếp Thánh lễ - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A, Vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường