Clock-Time

Thánh Tâm Chúa

/ 1705 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa (Lc 15:3-7) - Lm Huệ Minh

Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su hôm nay, chúng ta vừa cùng nhau suy niệm một vài nét về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Đây quả là một tình yêu tuyệt vời, chúng ta không thể lấy gì để đền đáp cho cân xứng. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ, chắc chắn Thiên Chúa cũng không cần chúng ta đền đáp, vì Ngài là Đấng toàn thiện, toàn mỹ. Nơi Ngài không còn thiếu điều gì.
/ 700 / Phụng Vụ

Ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Hot

Việc tôn sùng Thánh Tâm bao gồm những gì? Chúng ta hiểu về Lòng sùng kính này như thế nào? Sự thánh hiến chính thức, dâng lễ hàng ngày, cử hành Bí tích Thánh Thể và hòa giải vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng liên tiếp, trưng bày và tôn vinh hình ảnh Thánh Tâm, tất cả đều bao gồm một số thực hành cụ thể liên quan đến lòng sùng kính sâu sắc này.
/ 843 / Bài Viết – Chia Sẻ

Sứ điệp cho ngày cầu nguyện xin ơn thánh hoá linh mục Hot

Anh em linh mục rất thân mến, chúng ta trung thành cử hành mỗi ngày Bí tích Thánh Thể Cực Thánh, không chỉ để chu toàn một dấn thân mục vụ hay đáp ứng cho nhu cầu của cộng đoàn đã được giao phó cho chúng ta, nhưng còn vì một nhu cầu tuyệt đối của bản thân mà chúng ta cảm nhận, như hơi thở, như ánh sáng cho đời sống chúng ta, như lý do duy nhất thích đáng cho một đời sống linh mục thành toàn.
/ 1514 / Suy Niệm Chúa Nhật

Góc Suy Gẫm – Mùa Dịch Covid 19

Lạy Chúa, xin dạy con biết nhìn ngắm Thánh Tâm yêu thương của Chúa để chúng con hiểu được Chúa yêu thương chúng con dường nào và nhất là để chúng con tìm được sức mạnh từ Thánh tâm Chúa, ngõ hầu chúng con có thể  yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho các vị mục tử trong toàn thể Hội thánh cũng học được từ gương Thánh Tâm Chúa bài học về sự phục vụ trong yêu thương. Xin cho các ngài luôn trung tín trong ơn gọi và quảng đại trao ban cho đoàn chiên được Chúa trao phó.