Clock-Time

Thánh Vịnh

/ 3105 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

/ 3508 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 94

/ 4003 / Thánh Ca

Đáp Ca | Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A | Huy Hoàng | Tv 32

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 32,4-5.18-19.20.22

/ 1050 / Phụng Vụ

Bốn lý do để khám phá lại các bài Thánh vịnh trong phụng vụ Hot

Thánh vịnh, bộ sưu tập thơ ca tôn giáo Do Thái, là trung tâm của phụng vụ Kitô giáo và Công giáo. Tôi muốn kể ra bốn lý do để suy tư nhằm giúp chúng ta tái khám phá các Thánh vịnh trong phụng vụ của chúng ta.
/ 3842 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 22

/ 2407 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14.17

/ 2289 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A, Huy Hoàng Tv 102,1-2.3-4.8.10.12-13 Huy Hoàng.

/ 2123 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Huy Hoàng, Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34, Huy Hoàng.