Clock-Time

Thầy Alfonso Quang Hiển

/ 1523 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 15-24: Bữa tiệc cũng là một trong những hình ảnh xuất hiện trong Kinh Thánh được dùng để đề cập về Nước Thiên Chúa, hay còn gọi là nước Trời. Và “phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”...
/ 2117 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Đoạn Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta một hình ảnh có thể nói là gây sốc, đảo lộn trong mối tương quan giữa chủ với tớ. Hành động của người đầy tớ áo quần tươm tất, sẵn sàng thức chờ cửa cho chủ được coi là “phúc”.
/ 1374 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, cốt yếu Chúa Giêsu không lên án việc rửa tay, chén bát cho sạch trước khi ăn, cho bằng Ngài muốn nhân dịp này để dạy cho những người Pharisêu, những người chỉ chú trọng hình thức một bài học quan trọng hơn, đó là sự trong sạch đích thực từ trong tâm hồn...
/ 1559 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 38-42: Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! (42)Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi"...
/ 2021 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Trong hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua ngã đường Samari. Nhưng, giữa người Do Thái với người Samari lại có sự xung đột do những khác biệt mang tính chất lịch sử từ trước, nhất là về tôn giáo, về việc tế tự và cả nơi thờ phượng Thiên Chúa...
/ 1441 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 19-21: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông vây quanh chật kín, Người được chuyển lời rằng có mẹ và người thân đang muốn gặp. Nhưng lời ấy lại vô tình tách biệt giữa gia đình huyết thống với những người đang hiện diện bên Chúa...
/ 1694 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" ...
/ 1917 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta có được một chi tiết rất đáng chú ý. Đó là trước một sự kiện càng quan trọng, Chúa Giêsu càng cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha; lúc thì ở nơi thanh vắng, khi thì ở trên núi cao...