/ 1010 / Thiếu Nhi

TNTT GP. Phú Cường - Giờ Chầu Thánh Thể Tháng 03/2018 với chủ đề: Xin ơn biến đổi Hot

Dù chỉ thấy Chúa biến hình có một lần thôi, các Tông Đồ đã tràn ngập tin tưởng để bước theo Chúa và hy vọng luôn luôn, ngay cả khi chứng kiến Thầy mình bị giết cách thảm hại, để rồi khi gặp lại Chúa Phục Sinh, các Ngài đã quyết sống chết cho Tin ...

/ 3116 / Thiếu Nhi

TNTT GP. Phú Cường - Giờ Chầu Thánh Thể tháng 01/2018 với chủ đề: Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất Hot

Sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa đã bị tội lỗi phá đổ, khiến con người khổ đau và phải chết. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến, qui tụ nhân loại thành một đoàn chiên duy nhất để dẫn họ tới đồng cỏ xanh, để đưa họ vào mối thông hiệp với Cha ...

/ 1357 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 30.10 ĐẾN 4.11.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 30.10 ĐẾN 4.11.2017...

/ 654 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 16.10 đến 21.10.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 532 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Từ ngày 25.9 đến 30.9.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 403 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 23.10 đến 28.10.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 455 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 9.10 đến 14.10.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 265 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Từ ngày 18.9 đến 23.9.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 655 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - từ ngày 02.10 đến 7.10.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - từ ngày 02.10 đến 7.10.2017...

/ 268 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 28.8 đến 2.9.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 229 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 11.9 đến 16.9.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 223 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 21.8 đến 26.8.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 209 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 4.9 đến 9.9.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 278 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 14.8 đến 19.8.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 14.8 đến 19.8.2017...

/ 585 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 7.8.2017 đến 12.8.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - 7.8.2017 đến 12.8.2017...

/ 573 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XVII Thường Niên A 31.7 đến 05.8.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XVII Thường Niên A 31.7 đến 05.7.2017...

/ 323 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XVI Thường Niên A, từ 17.7 đến 22.7.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 321 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XV Thường Niên A, từ 17.7 đến 22.7.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...

/ 320 / Thiếu Nhi

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XIV Thường Niên A - Từ ngày 10.7 đến 15.7.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần...