Clock-Time

Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Online Tuần IX Thường Niên C

Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Online Tuần IX Thường Niên C - Chủ đề: "THIẾU NHI LÀM NGƯỜI KITÔ HỮU TỐT"
KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN C"THIẾU NHI LÀM NGƯỜI KITÔ HỮU TỐT" 
GIẢI NHẤT: TÊRÊSA MAI VŨ THANH TRÚC
 
NĂM SINH: 2004
GIÁO XỨ: NGỌC ĐỒNG – HẠT LẠC AN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
EMAILquynhnhu2612@gmail.com
ĐIỆN THOẠI: 01678776042
LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI: 
  NGÀY 1.6 NGÀY 2.6 NGÀY 3.6 NGÀY 4.6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 10 9 10 9 38
THỜI GIAN 1.8 2.1 1.6 1.4 6.9


PHẦN THƯỞNG

 
 
 
GIẢI NHÌ: LUCIA NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU
 
NĂM SINH: 2002
GIÁO XỨ: BÌNH HOÀ - HẠT PHÚ CƯỜNG – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
EMAILsangjolly@gmail.com
ĐIỆN THOẠI: 01217275556
LỚP GIÁO LÝ: BAO ĐỒNG
KẾT QUẢ BÀI THI: 
  NGÀY 1.6 NGÀY 2.6 NGÀY 3.6 NGÀY 4.6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 8 10 10 10 38
THỜI GIAN 2 1.9 1.7 1.8 7.4
 
PHẦN THƯỞNG
 
 
GIẢI BA: PHÊRÔ TRẦN NGỌC TRƯỞNG
 
NĂM SINH: 2004
GIÁO XỨ: PHONG CỐC - HẠT TÂY NINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
EMAILkimsang-trantram@yahoo.com
ĐIỆN THOẠI: 01285922955
LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
  NGÀY 1.6 NGÀY 2.6 NGÀY 3.6 NGÀY 4.6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 10 9 8 9 36
THỜI GIAN 1.3 1.5 1.5 1.7 6
 
PHẦN THƯỞNG