Clock-Time

Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Online Tuần XIII Thường Niên C

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Tuần XIII Thường Niên C - Từ thứ Hai, ngày 27/6 đến thứ Bảy, ngày 02/7

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN C"GIÁO LÝ VỀ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO"

 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARTINÔ BÙI TIẾN DŨNG

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: VINH SƠN– HẠT PHÚ CƯỜNG - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: nhi.truong.k3sns@eiu.edu.vn
- ĐIỆN THOẠI: 06503828819
- LỚP GIÁO LÝ: XƯNG TỘI
KẾT QUẢ BÀI THI: 
 
NGÀY 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 9 9 9 9 10 10 56
THỜI GIAN 6.5 5.3 6.1 9.7 2.2 1.9 31.7
 
GI
ẢI THƯỞNG
 
 
GIẢI NHÌ: MARIA TRẦN MỘNG NGỌC HUYỀN

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: THỚI HOÀ - HẠT BẾN CÁT - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: huyendoremon209@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0985446634
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
NGÀY 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 10 10 8 9 9 8 54
THỜI GIAN 1.9 1.9 1.7 1.5 2.6 0.9 10.5
 
GI
ẢI THƯỞNG

Chăn gối 2 trong 1 OEM

 
GIẢI BA: MARIA TRẦN MỘNG THUỲ DUNG

- NĂM SINH: 2001
- GIÁO XỨ: THỚI HOÀ - HẠT BẾN CÁT - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tranmongthuydung1001@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01662882573
- LỚP GIÁO LÝ: BAO ĐỒNG 2A
KẾT QUẢ BÀI THI:
NGÀY 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 8 9 9 10 8 9 53
THỜI GIAN 1.7 2.2 1.4 1.3 3 1.6 11.2

GIẢI THƯỞNG
 

Hộp Đựng Phụ Kiện