Clock-Time

Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Online Tuần XXII Và XXIII Thường Niên C

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXII VÀ XXIII THƯỜNG NIÊN C 

 

"HỌC HIỂU"

 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).


KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C
 

"HỌC HIỂU"

 
​GIẢI NHẤT: GIUSE QUANG VINH HIỂN

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: AN THÁI – GIÁO PHẬN HÀ NỘI
- EMAIL: josvinhhien@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0906326596
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 42
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 7.0 PHÚT
 
 
GIẢI NHÌ: MARIA TRẦN NGỌC Ý

- NĂM SINH: 2014
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - HẠT TÂY NINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: 81thihien@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01234561745
- LỚP GIÁO LÝ: KHAI TÂM
KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 41
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.1 PHÚT
 
 
GIẢI BA: PHÊRÔ TRẦN NGỌC TRƯỞNG

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: PHONG CỐC - HẠT TÂY NINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: kimsang-trantram@yahho.com
- ĐIỆN THOẠI: 01285922955
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 41
THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.2 PHÚT
 
 
KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C
 

 

GIẢI NHẤT: MARIA NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: AN THÁI – GIÁO PHẬN HÀ NỘI
- EMAIL: mariatthuong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0939256624
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 50
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 7.0 PHÚT
 
 
GIẢI NHÌ: MARIA TRẦN HOÀNG THANH THANH

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: HẢI ĐIỀN - HẠT KIÊN CHÍNH – GIÁO PHẬN BÙI CHU
- EMAIL: mariathanht@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0945569678
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 49
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.1 PHÚT
 
 
GIẢI BA: PHÊRÔ NGUYỄN CHÍ TRUNG

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: ĐA NAM - HẠT NGA SƠN – GIÁO PHẬN THANH HOÁ
- EMAIL: chitrungpet@yahho.com
- ĐIỆN THOẠI: 01692564568
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 48
THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.2 PHÚT