Clock-Time

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN X THƯỜNG NIÊN C

Giáo Phận Phú Cường - Trắc Nghiệm Online - Kết quả thi trắc nghiệm Online tuần X Thường Niên C từ thứ Hai, ngày 06.06.2016 đến thứ Bảy, ngày 11.06.2016
KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN X THƯỜNG NIÊN C

TRẮC NGHIỆM ONLINE GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


"THIẾU NHI YÊU MẾN VÀ TIN VÀO THIÊN CHÚA"

 
 
GIẢI NHẤT: TÔMA HUỲNH TUẤN KHANH

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ:  LÁI THIÊU - HẠT PHÚ CƯỜNG – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: Tuankhanh2306@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0906333020
- LỚP GIÁO LÝ: Can ban 2
KẾT QUẢ BÀI THI:
NGÀY 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 9 9 9 9 10 9 55
THỜI GIAN 2.6 1.5 1.7 1.5 1.5 1.3 10.1
 
 PHẦN THƯỞNG

TRẮC NGHIỆM ONLINE GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


 
GIẢI NHÌ: MARIA ĐINH HUỲNH PHƯƠNG TRANG

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ:  VINH SƠN - HẠT PHÚ CƯỜNG – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL:  truongyennhi95@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0964575846
- LỚP GIÁO LÝ: Xưng tội
KẾT QUẢ BÀI THI:
 
NGÀY 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 9 9 9 10 9 9 55
THỜI GIAN 1.2 1.3 1.6 2 2.2 2 10.3
 
 PHẦN THƯỞNG

TRẮC NGHIỆM ONLINE GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 
​GIẢI BA: TÊRÊSA ĐINH NGỌC QUỲNH NHƯ

- NĂM SINH: 2011
- GIÁO XỨ: KIÊN LONG – HẠT TÂY NINH - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: thuyphuong9990@yahoo.com.vn
- ĐIỆN THOẠI: 0916190569
- LỚP GIÁO LÝ: KHAI TÂM
KẾT QUẢ BÀI THI:
 
NGÀY 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 9 9 9 10 9 9 55
THỜI GIAN 2.3 1.6 1.6 1.3 1.9 1.7 10.4
 
 PHẦN THƯỞNG

TRẮC NGHIỆM ONLINE GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG