Clock-Time

Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Tuần XIV Thường Niên C

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN C"MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI"

 

THÔNG BÁO: Vì đây là chương trình thi trắc nghiệm vui, nhưng cũng là cơ hội giúp các em thiếu nhi học hỏi thêm những kiến thức về kinh thánh, giáo lý, nhân bản ..., thế nên, những bạn nào đã thi và trúng giải nhiều lần, cũng như làm tốt các câu hỏi khi thi, Ban Tổ Chức sẽ cho phép các bạn đó lên một cấp bậc khác: SMART ONLINE. 

Điều này sẽ giúp cho cuộc thi thêm phần hấp dẫn và cũng giúp cho chính các em thiếu nhi có thêm hứng khởi khi tham gia chương trình. 

Mong các bạn thiếu nhi cũng phổ biến chương trình Thi Trắc Nghiệm Online này cho các bạn trong giáo xứ của mình biết.

Các bạn sau đây được lên cấp bậc "SMART ONLINE"

1. PHÊRÔ TRẦN NGỌC TRƯỞNG - GX. PHONG CỐC - HẠT TÂY NINH
2. MARTINÔ BÙI TIẾN DŨNG - GX. VINH SƠN - HẠT PHÚ CƯỜNG

3. MARIA ĐINH HUỲNH PHƯƠNG TRANG - GX. VINH SƠN - HẠT PHÚ CƯỜNG
4. TÔMA HUỲNH TUẤN KHANH - GX. LÁI THIÊU - HẠT PHÚ CƯỜNG
5. LUCIA NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU - GX. BÌNH HOÀ - HẠT PHÚ CƯỜNG

CÁCH THỨC THI CỦA CẤP BẬC "SMART ONLINE":

* Các bạn vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm các câu hỏi như bình thường.
* Nhưng cuối tuần, vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, các bạn đọc một đoạn Lời Chúa và qua Lời Chúa mà bạn đọc đó, Chúa nói với bạn điều gì, bạn viết lại và gửi về cho Ban Tổ Chức qua email:
tracnghiemonlinepc@gmail.com


 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARIA NGUYỄN THU HƯƠNG

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: VINH SƠN– HẠT PHÚ CƯỜNG - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: truongquechi91@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01677941220
- LỚP GIÁO LÝ: XƯNG TỘI
KẾT QUẢ BÀI THI:
 
NGÀY 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 10 10 10 10 10 10 60
THỜI GIAN 1.2 1.4 3 1.6 1.5 1.9 10.6
 
GIẢI NHÌ: MARTINÔ BÙI TIẾN DŨNG

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: VINH SƠN– HẠT PHÚ CƯỜNG - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: nhi.truong.k3sns@eiu.edu.vn
- ĐIỆN THOẠI: 06503828819
- LỚP GIÁO LÝ: XƯNG TỘI
 
KẾT QUẢ BÀI THI:
 
NGÀY 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 9 10 10 9 10 9 57
THỜI GIAN 4.8 0.9 1.3 0.9 1.1 1.9 10.9
 

 
GIẢI BA: MARIA NGUYỄN THỊ MỸ HOÀ

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: VINH SƠN– HẠT PHÚ CƯỜNG - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: hanh.nguyen.sns15@eiu.edu.vn
- ĐIỆN THOẠI: 06503828819
- LỚP GIÁO LÝ: Xưng tội
KẾT QUẢ BÀI THI:
NGÀY 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 TỔNG
SỐ CÂU ĐÚNG 9 10 10 9 9 10 57
THỜI GIAN 2.5 1.5 2.9 2.2 1.6 3.4 14.1
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH: MARIA TRẦN NGỌC NHƯ

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - HẠT TÂY NINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tranminhphu1977@gail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01234561745
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC