Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Từ ngày 23.10 đến 28.10.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM

 
(Từ ngày 23.10 đến 28.10.2017)

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: ANNA TRẦN THỊ TUYẾT MAI

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: annatttmai@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0169***85696
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 50
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 15.1 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: MARIA ĐINH THUỲ HOÀNG

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: PHƯỚC HOÀ - GP. NHA TRANG
- EMAIL: hoangthuymaria@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0972***593
- LỚP GIÁO LÝ: Bao Dong
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 45
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 16 PHÚT
 
GIẢI BA: MARIA TRẦN THỊ THUỲ

- NĂM SINH: 2009
- GIÁO XỨ: BÁO ĐÁP
 - GP. BÙI CHU
- EMAIL:  mariatranthuy@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0186***2536
- LỚP GIÁO LÝ: Lớp Phero
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 44
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 17.2 PHÚT