Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật Chúa Chúa Ba Ngôi, từ ngày 12.6 đến 17.6.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật Chúa Chúa Ba Ngôi, từ ngày 12.6 đến 17.6.2017

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI

 
(Từ ngày 12.6 ĐẾN 17.6.2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: LUCIA NGUYỄN HOÀNG NHUNG

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: yennhungz@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0975***542
- LỚP GIÁO LÝ: Kinh thánh 1
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 10.1 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: GIUSE NGUYỄN HẢI TRINH

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: haitrinhgiuse@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01666***245
- LỚP GIÁO LÝ: Kinh Thánh
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12PHÚT
 
GIẢI BA: TÊRÊSA NGUYỄN HÀ XUÂN NHƯ

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: HOÀNG CHÂU - GP. PHÚ CƯỜNG

- EMAIL: nguyenhaxuanmi@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0982***120
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 52
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 5 PHÚT