Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, từ ngày 4.6 đến 10.6.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, từ ngày 4.6 đến 10.6.2017...

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 
(Từ ngày 5.6 ĐẾN 10.6.2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: GIUSE NGUYỄN TẤN THÀNH

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: QUÃNG XUÂN - XUÂN LỘC
- EMAIL: annanguyenthianhthu@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0937***370
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 7.1 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: MARIA TRẦN NGỌC Ý

- NĂM SINH: 2014
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: 81thihien@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0123***1745
- LỚP GIÁO LÝ: KHAI TÂM
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 9 PHÚT
 
GIẢI BA: PHÊRÔ TRỊNH THIÊN THU

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: BA L
ÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: prvphong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0168***1259
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 14.8 PHÚT