Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật V Phục Sinh, từ 15.5 đến 20.5.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN V PHỤC SINH

 
(Từ ngày 15.5 đến 20.5.2017)
 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: GIUSE NGUYỄN TẤN THÀNH

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: QUÃNG XUÂN - XUÂN LỘC
- EMAIL: annanguyenthianhthu@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0937**1370
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 44
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 6.7 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: ANNA NGUYỄN THỊ ANH THƯ

- NĂM SINH: 2000
- GIÁO XỨ: QUÃNG XUÂN - XUÂN LỘC
- EMAIL: nguyenthianhthu242@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 09721**583
- LỚP GIÁO LÝ: SỐNG ĐẠO
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 43
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 6.6 PHÚT


 
GIẢI BA: MARIA TRẦN NGỌC Ý

- NĂM SINH: 2014
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: 81thihien@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0123***1745
- LỚP GIÁO LÝ: Khai Tâm
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 43
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 7.5 PHÚT