Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật VII - Chúa Thăng Thiên, từ 29.5 đến 3.6.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN VII PHỤC SINH

 
(Từ ngày 29.5 đến 3.6.2017)
 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
 
GIẢI NHẤT: LUCIA NGUYỄN HOÀNG NHUNG

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: yennhungz@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0975***542
- LỚP GIÁO LÝ: Kinh thánh 1
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 10.1 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: GIUSE NGUYỄN HẢI TRINH

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: haitrinhgiuse@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01666***245
- LỚP GIÁO LÝ: Kinh Thánh
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 52
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12PHÚT
 
GIẢI BA: PHÊRÔ TRỊNH THIÊN THU

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: BA L
ÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: prvphong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0168***1259
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 14.8 PHÚT