Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XII Thường Niên A, từ ngày 26.6 đến 1.7.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XII Thường Niên A, từ ngày 26.6 đến 1.7.2017

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG A

 
(Từ ngày 26.6 ĐẾN 1.7.2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: TÔMA HUỲNH TUẤN KHANH

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: LÁI THIÊU - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tuankhanh2306@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0906***020
- LỚP GIÁO LÝ: CĂN BẢN 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 40
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 21.7 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: TÔMA TRẦN NGUYỄN GIA HUY

- NĂM SINH: 2002
- GIÁO XỨ: CAO XÁ - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: huy.trn307@yahoo.com
- ĐIỆN THOẠI: 01212***983
- LỚP GIÁO LÝ: BAO ĐỒNG 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 38
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 8.9 PHÚT
 
GIẢI BA: TÊRÊSA NGUYỄN THANH THẢO

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - NHA TRANG

- EMAIL: thanhthaom@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0972***021
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 38
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12 PHÚT