Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Chúa Nhật XVI Thường Niên A, từ 17.7 đến 22.7.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM - CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A

 
(Từ ngày 24/7 đến 29/7/2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARIA TRẦN NGỌC Ý

- NĂM SINH: 2014
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: 81thihien@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01234***745
- LỚP GIÁO LÝ: Khai Tâm
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 7.2 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: MARIA TRẦN NGỌC NHƯ

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tranminhphu1977@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01234***745
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm Sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 52
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 5.5 PHÚT
 
GIẢI BA: ANNA NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

- NĂM SINH: 2002
- GIÁO XỨ: PHONG CỐC - PHÚ CƯỜNG

- EMAIL: nguyendungngoc0305@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 016461***64
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm Sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 11.5 PHÚT