Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - từ ngày 02.10 đến 7.10.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - từ ngày 02.10 đến 7.10.2017

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM

 
(từ ngày 02.10 đến 7.10.2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARIA TRẦN HOÀNG THANH

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: PHƯỚC HOÀ - GP. NHA TRANG
- EMAIL: tranhoangthanh2@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0123***4527
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm Sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 60
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 3.3 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: MARIA HOÀNG THỊ VƯỢNG

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: PHƯỚC HOÀ - GP. NHA TRANG
- EMAIL: hoangthivuong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0975***953
- LỚP GIÁO LÝ: Bao Dong
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 60
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 3.1 PHÚT
 
GIẢI BA: PHÊRÔ NGUYỄN CAO VĂN PHONG

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: BA L
ÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: prvphong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0169***9521
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 59
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 3.0 PHÚT