Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Từ ngày 26/12 đến 31/12/2016

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM 

 

(Từ ngày 26/12 đến 31/12/2016)
 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 

GIẢI NHẤT: GIUSE TÚC TRẦN CHÍ BÌNH

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: V
ĨNH HOÀ - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: jtchibinh@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0933***302
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 9 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: ANNA NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG

- NĂM SINH: 2002
- GIÁO XỨ: PHONG CỐC - GP. PHÚ CƯỜNG

- EMAIL: nguyendungngoc0305@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01646***664
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 40
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.1 PHÚT


 
GIẢI BA: ĐAMINH TRẦN LINH TUẤN

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - GP. PHÚ CƯỜNG

- EMAIL: chikhang05102004@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 09192***78
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 38
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 3.7 PHÚT