Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần I MVA (Từ ngày 28/11 đến 03/12/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN I MÙA VỌNG A

 
(Từ ngày 28/11 đến ngày 03/12/2016)


 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARIA TRẦN NGỌC NHƯ

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tranminhphu1977@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0123***745
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 14.8 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: MARIA TRẦN NGỌC Ý

- NĂM SINH: 2014
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tranminhphu1977@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0123***745
- LỚP GIÁO LÝ: Khai Tâm
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 49
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 13.2 PHÚT


 
GIẢI BA: GIUSE NGUYỄN TẤN THÀNH

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: QUẢNG XUÂN - GP. XUÂN LỘC
- EMAIL: annanguyenthianhthu@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0937***370
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 48
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 9.7 PHÚT