Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần II Thường Niên A (Từ ngày 16/01 đến 21/01/2017)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN 21/01/2017

 

 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤTNGUYỄN THỊ THUỲ DUNG

- NĂM SINH: 2002
- GIÁO XỨ: PHONG CỐC - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: nguyendungngoc0305@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0164***3664
- LỚP GIÁO LÝ: them suc
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 41
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 13.6 PHÚT

 
GIẢI NHÌ: ANNA ĐẶNG THỊ THANH THUÝ

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: BÌNH HOÀ - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: www.thuy@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01686***732
- LỚP GIÁO LÝ: Them Suc
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 37
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 9.5 PHÚT

 
 
GIẢI BA: PHAOLÔ HỒ TUẤN KIỆT

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: LÁI THIÊU - PHÚ CƯỜNG

- EMAIL: Azair010703@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01678***127
- LỚP GIÁO LÝ: Kinh Thánh I
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 32
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 4.4 PHÚT