Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần III MVA (Từ ngày 12/12 đến 17/12/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN III MÙA VỌNG A

 
(Từ ngày 12/12 đến 17/12/2016)
 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: GIUSE BÙI HỮU NGHĨA

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: huunghia2015@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0978***652
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 58
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 18.2 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: PHÊRÔ NGUYỄN CAO TIẾN

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: VĨNH HOÀ - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: prcaotien@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0122***9881
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 14 PHÚT


 
GIẢI BA: ANNA ĐẶNG THỊ THANH THUÝ

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: BÌNH HOÀ - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: www.thuy@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0168***1732
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 15.8 PHÚT