Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần IV Mùa Chay A - Từ ngày 27/3 đến 01/4/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN IV MÙA CHAY A

 
(Từ ngày 27/3 đến 01/4/2017)
 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: Catarina siena NGUYỄN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: PHONG CỐC - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: phuong23032005@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0938***001
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm sức 1
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 55
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 11.7 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: Martinô BÙI TIẾN DŨNG

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: VINH SƠN - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: nhi.truong.k3sns@eiu.edu.vn
- ĐIỆN THOẠI: 06503***819
- LỚP GIÁO LÝ: Xưng tội
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 15.1 PHÚT
 
GIẢI BA: Maria NGUYỄN THỊ ANH THU

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: BẾN TRƯỜNG - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: anhthunguyenthi2003@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01686***986
- LỚP GIÁO LÝ: them suc
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 15.8 PHÚT