Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần V Thường Niên A - Từ ngày 06/02 đến 11/02/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN V THƯỜNG NIÊN A

 
(Từ ngày 06/02 đến 11/02/2017)
 

 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: ANTÔN LÊ MINH NGỌC

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: Vạn Lộc - Hạt Phú Nhai - Gp. Bùi Chu
- EMAIL: lethilinh14061998@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0186***1748
- LỚP GIÁO LÝ: Cấp 3 năm 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 46
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 22.5 PHÚT


 
 
GIẢI NHÌ: TÔMA TRẦN VĂN HẬU

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: Quảng Xuân - Gp. Xuân Lộc
- EMAIL: hautran5527@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0937***165
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm Sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 42
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 10.1 PHÚT

 
GIẢI BA: ANNA NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG

- NĂM SINH: 2002
- GIÁO XỨ: Phong Cốc - Gp. Phú Cường
- EMAIL: nguyendungngoc0305@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01646***664
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm Sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 41
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 11 PHÚT