Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần VIII Thường Niên A - Từ ngày 27/02 đến 4/03/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN A

 
(Từ ngày 27/02 đến 4/03/2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: TÊRÊSA NGUYỄN THI THANH THU

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: CÁT XUYÊN - GIÁO PHẬN BÙI CHU
- EMAIL: teresathanhthu@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0977***256
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 53
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 17 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: PHÊRÔ TRẦN HOÀNG KHÁI

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: ẤP LŨ - GP. BÙI CHU
- EMAIL: petrusthkhai
- ĐIỆN THOẠI: 0973***652
- LỚP GIÁO LÝ: Bao Dong
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 52
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 16 PHÚT
 
GIẢI BA: GIOAKIM NGÔ THANH HÀ

- NĂM SINH: 1992
- GIÁO XỨ: L
ẠC SƠN - GP. VINH
- EMAIL:  ngothanhha062@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0164***706
- LỚP GIÁO LÝ: Tiền hôn nhân
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 51
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 18 PHÚT