Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XIII Thường Niên A - Từ ngày 3.7 đến 8.7.2017

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XIII Thường Niên A - Từ ngày 3.7 đến 8.7.2017

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN A

 
(Từ ngày 3.7 đến 8.7.2017)
 

 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: ANNA TRẦN THỊ TUYẾT MAI

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: annatttmai@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0169***85696
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 50
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 17 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: MARIA ĐINH THUỲ HOÀNG

- NĂM SINH: 2008
- GIÁO XỨ: PHƯỚC HOÀ - GP. NHA TRANG
- EMAIL: hoangthuymaria@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0972***593
- LỚP GIÁO LÝ: Bao Dong
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 50
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 16.6 PHÚT
 
GIẢI BA: ANNA DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH VY

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: THIÊN ĐỨC - GP. XUÂN LỘC

- EMAIL:  duongnguyenkhanhvy@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0903***453
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC 3
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 48
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 18 PHÚT