Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XXIX TNC (Từ ngày 17/10 đến 22/10/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN C

 
(Từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2016)


 

 

"HỌC HIỂU"

 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).


 
 
GIẢI NHẤT: TÔMA HUỲNH TUẤN KHANH

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: LÁI THIÊU - GP. PHÚ CƯỜNG

- EMAIL: mariatthuthuy@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 
0906333020
- LỚP GIÁO LÝ: Can ban 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 50
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 11.7 PHÚT
 
 
GIẢI NHÌ: ĐAMINH TRẦN LINH TUẤN

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH - HẠT TÂY NINH - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: chikhang05102004@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0919270678
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 48
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 16.5 PHÚT


 
 
GIẢI BA: PHÊRÔ HUỲNH THANH HOÀNG

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: HẢI ĐIỀN - HẠT KIÊN CHÍNH – GIÁO PHẬN BÙI CHU
- EMAIL: hthoang@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 01674265562
- LỚP GIÁO LÝ: Can ban
KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 48
THỜI GIAN LÀM BÀI: 17 PHÚT
 
tuankhanh2306@gmail.com