Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XXX TNC (Từ ngày 24/10 đến 29/10/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C

 
(Từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2016)


 

 

"HỌC HIỂU"

 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).


 
 
GIẢI NHẤT: GIUSE NGUYỄN TẤN THÀNH

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: QUÃNG XUÂN - GP. XUÂN LỘC
- EMAIL: annanguyenthianhthu@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0937791370
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI: 
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 54
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 8.3 PHÚT
 
 
GIẢI NHÌ: MARIA HOÀNG THANH THẢO

- NĂM SINH: 2009
- GIÁO XỨ: HẢI ĐIỀN - HẠT KIÊN CHÍNH – GIÁO PHẬN BÙI CHU
- EMAIL: mariathanhthao@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0946236456
- LỚP GIÁO LÝ: Bao đồng
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 54
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 13.2 PHÚT


 
 
GIẢI BA: TÊRÊSA TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

- NĂM SINH: 2002
- GIÁO XỨ: BÌNH HOÀ - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: quynhnhu19112002@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0919377201
- LỚP GIÁO LÝ: BAO ĐỒNG 3
KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 54
THỜI GIAN LÀM BÀI: 13.3 PHÚT