Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XXXI TNC (Từ ngày 31/10 đến 05/11/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C

 
(Từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2016)


 

 

"HỌC HIỂU"

 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARIA NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

- NĂM SINH: 2005
- GIÁO XỨ: AN THÁI – GIÁO PHẬN HÀ NỘI
- EMAIL: mariatthuong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0939256624
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC
KẾT QUẢ BÀI THI: 
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 45
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 11.1 PHÚT
 
 
GIẢI NHÌ: TÔMA HUỲNH TUẤN KHANH

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: LÁI THIÊU - HẠT PHÚ CƯỜNG – GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tuankhanh2306@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0906333020
- LỚP GIÁO LÝ: Can ban 2
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 45
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.2 PHÚT


 
 
GIẢI BA: PHÊRÔ TRẦN NGỌC TRƯỞNG

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: PHONG CỐC - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: sangkim_trantram@yahoo.com
- ĐIỆN THOẠI: 01694965488
- LỚP GIÁO LÝ: THÊM SỨC

KẾT QUẢ BÀI THI:
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 44
THỜI GIAN LÀM BÀI: 7.4 PHÚT