Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XXXIII TNC (Từ ngày 14/11 đến 19/11/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C

 
(Từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/2016)


 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: ĐAMINH ĐINH HUỲNH TRANG

- NĂM SINH: 2006
- GIÁO XỨ: AN THÁI – GIÁO PHẬN HÀ NỘI
- EMAIL: huynhdinh04@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0949***199
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 58
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 17.9 PHÚT
 
 
GIẢI NHÌ: GIUSE BÙI HỮU NGHĨA

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: BA LÀNG - GIÁO PHẬN NHA TRANG
- EMAIL: huunghia2015@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0978***652
- LỚP GIÁO LÝ: Rước Lễ
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 57
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.2 PHÚT


 
GIẢI BA: MARIA HOÀNG THỊ VƯỢNG

- NĂM SINH: 2004
- GIÁO XỨ: PHƯỚC HOÀ - GP. NHA TRANG
- EMAIL: hoangthivuong@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0975***953
- LỚP GIÁO LÝ: Bao Dong
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 56
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 12.1 PHÚT