Clock-Time

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần XXXIV TNC (Từ ngày 21/11 đến 26/11/2016)

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C

 
(Từ ngày 21/11 đến ngày 26/11/2016)


 
 
 

​LƯU Ý: Tất cả các phần thưởng của chương trình thi "Trắc Nghiệm Online", Ban Tổ Chức sẽ gửi về cho Cha Xứ, sau đó Cha Xứ sẽ chuyển cho các bạn đoạt giải.

ĐẶC BIỆT: Để có thể đoạt giải thưởng thì bắt buộc các bạn phải thi đủ ngày (6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần).

 
GIẢI NHẤT: MARIA TRẦN NGỌC NHƯ

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: tranminhphu1977@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0123***745
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
                TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 48
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 23.6 PHÚT

 
 
GIẢI NHÌ: GIUSE NGUYỄN TRẦN CHÍ AN

- NĂM SINH: 2007
- GIÁO XỨ: THÁNH LINH – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: nguyenchihien@yahoo.com
- ĐIỆN THOẠI: 0917***888
- LỚP GIÁO LÝ: Thêm sức
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 47
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 26.7 PHÚT


 
GIẢI BA: PHAOLÔ HỒ TUẤN KIỆT

- NĂM SINH: 2003
- GIÁO XỨ: LÁI THIÊU - GP. PHÚ CƯỜNG
- EMAIL: Azair010703@gmail.com
- ĐIỆN THOẠI: 0167***127
- LỚP GIÁO LÝ: Kinh thánh 1
KẾT QUẢ BÀI THI: 
TỔNG SỐ CÂU ĐÚNG: 44
                THỜI GIAN LÀM BÀI: 15.6 PHÚT