Clock-Time

Sáng Tác Truyện Cười Thiếu Nhi - Tuần XX Thường Niên C

Trong khi đang làm việc nhà Tí chạy lại nói với mẹ: Mẹ ơi, con nói cho mẹ một tin vui, chắc chắn bà nội sẽ không bao giờ sa hỏa ngục. Mẹ ngạc nhiên hỏi:...
GÓC THIẾU NHI

S
ÁNG TÁC TRUYỀN CƯỜI
 


Trong khi đang làm việc nhà Tí chạy lại nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con nói cho mẹ một tin vui, chắc chắn bà nội sẽ không bao giờ sa hỏa ngục 

Mẹ ngạc nhiên hỏi: 

- Tại sao con biết?  

- Vì chúa Giê-su có nói ở hỏa ngục thì phải khóc lóc nghiến răng còn bà nội chả thấy cái răng nào nữa thì làm sao mà nghiến

- ???


Tôma Huỳnh Tuấn Khanh - Giáo Xứ Lái Thiêu