Clock-Time

Thông Báo Về Việc Lên Smart Online

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÊN "SMART ONLINE"

 
Vì đây là chương trình thi trắc nghiệm vui, nhưng cũng là cơ hội giúp các em thiếu nhi học hỏi thêm những kiến thức về kinh thánh, giáo lý, nhân bản ..., thế nên, những bạn nào đã thi và trúng giải nhiều lần, cũng như làm tốt các câu hỏi khi thi, Ban Tổ Chức sẽ cho phép các bạn đó lên một cấp bậc khác: SMART ONLINE. 

Điều này sẽ giúp cho cuộc thi thêm phần hấp dẫn và cũng giúp cho chính các em thiếu nhi có thêm hứng khởi khi tham gia chương trình. 

Mong các bạn thiếu nhi cũng phổ biến chương trình Thi Trắc Nghiệm Online này cho các bạn trong giáo xứ của mình biết.

Các bạn sau đây được lên cấp bậc "SMART ONLINE"

1. PHÊRÔ TRẦN NGỌC TRƯỞNG - GX. PHONG CỐC - HẠT TÂY NINH
2. MARTINÔ BÙI TIẾN DŨNG - GX. VINH SƠN - HẠT PHÚ CƯỜNG

3. MARIA ĐINH HUỲNH PHƯƠNG TRANG - GX. VINH SƠN - HẠT PHÚ CƯỜNG
4. TÔMA HUỲNH TUẤN KHANH - GX. LÁI THIÊU - HẠT PHÚ CƯỜNG
5. LUCIA NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU - GX. BÌNH HOÀ - HẠT PHÚ CƯỜNG

CÁCH THỨC THI CỦA CẤP BẬC "SMART ONLINE":

* Các bạn vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm các câu hỏi như bình thường.
* Nhưng cuối tuần, vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, các bạn đọc một đoạn Lời Chúa và qua Lời Chúa mà bạn đọc đó, Chúa nói với bạn điều gì, bạn viết lại và gửi về cho Ban Tổ Chức qua email: 
tracnghiemonlinepc@gmail.com


Ban Tổ Chức - Trắc Nghiệm Online
Mọi chi tiết và thắc mắc xin liên hệ:
- Email: tracnghiemonlinepc@gmail.com
ĐT: 0974.225.664