Clock-Time

Thư báo: Họp mặt Huynh Trưởng - Huấn Luyện Cấp II 2020

Cùng sống chủ đề năm mục vụ 2019-2020: “Hiệp thông loan báo Tin Mừng” của giáo Giáo phận, Ban Thiếu Nhi chúng con thông tin đến quý cha và quý trưởng chương trình ngày họp mặt huynh trưởng và kế hoạch huấn luyện huynh trưởng cấp II

THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

LIÊN ĐOÀN PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ

THƯ BÁO

 
Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha sở và quý cha phụ trách Thiếu nhi. Anh chị em huynh trưởng thân mến.

Cùng sống chủ đề năm mục vụ 2019-2020: “Hiệp thông loan báo Tin Mừng” của giáo Giáo phận, Ban Thiếu Nhi chúng con thông tin đến quý cha và quý trưởng chương trình ngày họp mặt huynh trưởng và kế hoạch huấn luyện huynh trưởng cấp II.

1. Họp Mặt Huynh Trưởng

Ngày họp mặt, với chủ đề “Huynh trưởng - Người loan báo Tin Vui”, là dịp động viên, hướng dẫn các bạn huynh trưởng dấn thân hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đồng thời, ngày này cũng là cơ hội để anh chị em huynh trưởng thắt chặt mối dây hiệp thông, củng cố đức tin, chia sẻ kinh nghiệm phụng sự Giáo Hội và phục vụ các em thiếu nhi.

- Thời gian: Từ 16g00 thứ ba, ngày 31/12/2019 - Đến 15g00 thứ tư, ngày 01/01/2020.

- Địa điểm: Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo Phận Bà Rịa.

- Hành trang: Đồng phục TNTT (Áo đồng phục, khăn, nón huynh trưởng)

- Lệ phí: 150.000đ / huynh trưởng

- Xin đăng kí danh sách tham dự với Cha đặc trách và Ban điều hành hiệp đoàn trước ngày 15/12/2019.

2. Kế Hoạch Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II

Nhằm giúp các huynh trưởng gia tăng đời sống cầu nguyện và có thêm nhiều khả năng phục vụ các em thiếu nhi, Ban nghiên huấn TNTT tổ chức khóa huấn luyện huynh trưởng cấp II.

- Đối tượng: Các huynh trưởng đã tuyên hứa huynh trưởng cấp I từ năm 2017 về trước.

- Huấn luyện tiền Samạc:

* Đợt 1: Thứ 5 - Thứ 6, 30 - 31/01/2020, tại giáo xứ Búng, Hạt Phú Cường.

* Đợt 2: Thứ 7 - Chúa Nhật, 22 - 23/02/2020, tại giáo xứ Bến Sắn, Hạt Phú Cường.

- Lệ phí: 100.000đ / huynh trưởng

- Xin đăng kí danh sách tham dự với cha đặc trách và Ban điều hành hiệp đoàn trước ngày 15/01/2020.

Xin quý cha hạt trưởng, quý cha sở, quý cha phụ trách thiếu nhi khích lệ và hỗ trợ anh chị em huynh trưởng trong các giáo xứ tham dự ngày họp mặt và khóa huấn luyện.
Chúng con xin chân thành cám ơn.

 
Phú Cường, ngày 24 tháng 11 năm 2019   

 TM. Ban Thiếu Nhi

đã ký

 Lm. Philipphê Đỗ Huy Thụy