Clock-Time

TNTT GP. Phú Cường giờ chầu Thánh Thể tháng 08/2018

Giờ Chầu Thánh Thể Tháng 08/2018 với chủ đề: Thiếu Nhi Cùng Mẹ Hướng Về Thế Giới – Cầu Nguyện Cho Hòa Bình và Hiệp Nhất...