Clock-Time

TNTT GP. PHÚ CƯỜNG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11/2019

Giờ Chầu Thánh Thể Tháng 11/2019, Chủ đề: Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn


TNTT GP. PHÚ CƯỜNG

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11/2019

CHỦ ĐỀ: CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN


*******

I. MỞ ĐẦU (Đứng)
 
- Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần 
 
- Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến
 
- Đặt Mình Thánh Chúa (Quỳ)
 
- Hát: Phút linh thiêng 
 
Đk. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm Nhan Thánh Chúa trí nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lại Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồi sống tuôn ngày đêm.
 
Này đây Ta ban cho Thân xác Ta làm của ăn, Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống Máu Ta trông tin yêu, thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liền.
 
II. GIÂY PHÚT THỜ LẠY (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để tôn thờ Chúa ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con hiện diện bên Chúa chính là để nhớ lại và chiêm ngắm lòng từ bi của Chúa. Chúa muốn tất cả thế giới nhận ra rằng: Trong Bí tích Thánh Thể có một Thiên Chúa của lòng từ bi và yêu thương, ước nguyện của Chúa là tha thứ, cứu vớt các linh hồn và tất cả mọi người.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay thiếu nhi chúng con đến bên Chúa, cầu xin lòng từ bi của Chúa, xin tha thứ mọi tội lỗi và cứu vớt các linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em trong giáo xứ chúng con. Hiệp với các linh hồn đang ở chốn vực sâu, chúng con cầu xin Chúa.
 
Hát: Xin Ngài thương con.
 
TK. Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa, thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không trọn lời cam kết xưa Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương.
 
ĐK. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên chúa khúc ân tình này Người thương con đi.
 
III. SUY NIỆM (Ngồi)
 
Người dẫn: Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ban Mình Máu Chúa cho chúng ta. Chúng ta dâng lên Cha trên trời những “Vết thương” nơi thân thể Chúa Giêsu, để xin Chúa đưa toàn thể nhân loại đến với Trái Tim Ngài. Ẩn trong Bí tích Thánh Thể là các vết thương của Chúa Giêsu. Mỗi khi Ngài dâng các vết thương ấy lên Chúa Cha trên trời thì toàn thế giới và các linh hồn được thêm ân sủng và tình thương Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm lòng từ bi của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
 
a. Ý suy niệm thứ nhất (Đứng): Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu.
 
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn : Lạy Cha hằng sống,/ vì yêu thương/ Cha đã ban Con chí ái của Cha cho nhân loại và để cho Ngài phải chết./ Vì Máu Ngài,/ vì công nghiệp và Trái Tim Ngài,/ xin Cha dủ lòng thương toàn thế giới,/ tha thứ mọi lỗi lầm đã phạm./ Lạy Cha,/ xin thương xót các linh hồn,/ xin đừng trừng phạt như họ đáng chịu/ nhưng xin dủ tình thương xót họ/ theo như Con Chúa đã giao ước với họ.
 
b. Ý suy niệm thứ hai (Đứng): Hãy tin tưởng vào Trái Tim Ta đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể.
 
“Nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa” (Ga 11,40)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể,/ con đặt hết tin tưởng vào Ngài,/ xin Ngài đoái thương trợ lực và nâng đỡ những người đang vượt qua cõi đời này đi vào chốn ngàn thu.
 
c. Ý suy niệm thứ ba (Đứng): Hãy đến, hãy bước vào Trái Tim Ta đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể.
 
“Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 5,56)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, là Đấng giàu lòng thương xót! Con thờ lạy Chúa, / con muốn được đền bù những sự nhục mạ/ mà các tội nhân đã chất đầy lên Chúa, khắp nơi, từng giây từng phút./ Lạy Cha,/ con xin dâng lên Cha người Con chí thánh của Cha/ đang được sát tế trên bàn thờ ở khắp nơi trên thế giới và xin hãy đón nhận Máu tinh tuyền của Ngài/ để đền bù mọi lỗi phạm của nhân loại./ Xin hãy tẩy xóa các tội họ và dủ lòng thương xót họ.
 
d. Ý suy niệm thứ tư (Đứng): Bí tích Thánh Thể được lập ra cho sự sống đời đời.
 
“Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời. Và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,54)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu,/ vì Trái tim yêu thương hết tình của Chúa,/ con nài xin Chúa vì tình yêu và vinh quang của Ngài,/ hãy làm hăng hái lên mọi linh mục trên thế giới,/ mọi nhà truyền giáo và tất cả những ai có nhiệm vụ rao giảng lời Ngài/ để một khi được nhiệt tình như thế/ họ sẽ kéo các linh hồn ra khỏi tay ma quỉ và đưa vào ẩn trong Trái Tim Chúa,/ ở đó mọi người sẽ tôn vinh Chúa đời đời !
 
e. Ý suy niệm thứ năm (Đứng): Hãy xin và ngươi sẽ được.
 
“Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.” (Ga 15,7)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Cha hằng sống,/ xin dủ lòng thương các linh hồn./ Xin Cha nhận lấy sự đền tạ của chúng con,/ liên kết sự đền tạ này với công nghiệp Con Cha/ để tất cả những gì chúng con làm cũng được sinh hoa kết quả.
 
f. Ý suy niệm thứ sáu (Đứng): Người bạn trung thành nhất của ngươi đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể.
 
“Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì mọi điều Ta nghe nơi Cha Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết” (Ga 15,15)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Cha hằng sống, / xin đón nhận Máu Thánh Đức Giêsu Kitô đã đổ ra trong cuộc Khổ nạn./ Vì công nghiệp của Ngài,/ xin Cha tha thứ và cứu vớt các linh hồn./ Lạy Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô,/ con xin kính cẩn tôn vinh và yêu mến thờ lạy/ để đền tạ những xúc phạm mà Chúa đã phải chịu vì các linh hồn.
 
g. Ý suy niệm thứ bảy (Đứng): Chỉ nơi Ta, ngươi mới tìm được bình an.
 
“Ta ban bình an của Ta cho các ngươi, không như thế gian ban, lòng các ngươi chớ xao xuyến, chớ nhát đảm” (Ga14,27)
 
Lời nguyện với Bí tích Thánh Thể. (Quỳ)
 
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,/ xin ban cho các linh hồn ở nơi luyện tội sự bình an./ Xin cứu thoát họ/ để họ tôn vinh Chúa muôn đời.
 
- Hát: Vì Danh Chúa - Lm. Kim Long
 
ÐK: Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
 
1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng.
 
2. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân.
 
3. Vì Máu cực thánh Chúa tuôn tràn tha thứ tội khiên cho thế nhân.
 
4. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim.
 
5. Vì Chúa đã hiến trao thân mình nên lễ toàn thiêu dâng Chúa Cha.
 
6. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn cùng lên trời ngự bên Chúa Cha.
 
7. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành ban phúc trường sinh cho thế nhân.
 
IV. KINH HIỆP THÔNG
 
Lạy Chúa là Cha nhân từ,/ chúng con cảm tạ Chúa đã nhận chúng con làm con cái Chúa,/ và quy tụ chúng con trong gia đình Hội Thánh,/ cách riêng tại Giáo phận Phú Cường thân thương này.
 
Chúa đã liên kết chúng con thành một gia đình/ có Chúa là Cha và mọi người là anh chị em,/ xin cho chúng con biết sống và củng cố tinh thần hiệp thông với Chúa và với nhau,/ bằng đời sống cầu nguyện,/ những buổi đọc kinh chung gia đình, khu xóm, đoàn thể,/ khi lần hạt Mân Côi,/ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót,/ chầu Mình Thánh Chúa,/ lãnh nhận các bí tích,/ nhất là tham dự Thánh lễ và rước lễ./
 
Chúa đã muốn chúng con nên hoàn thiện như Chúa,/ xin cho mọi thành phần dân Chúa/ biết tích cực thăng tiến bản thân/ và nhiệt thành giúp nhau nên thánh./ Xin đổ tràn ơn thánh Chúa trên các mục tử/ để các ngài nên thánh thiện,/ khôn ngoan và nhiệt thành./ Xin cho các tín hữu biết yêu mến, vâng phục/ và chân thành cộng tác với các ngài như những viên đá sống động,/ để xây dựng cộng đoàn dân thánh Chúa./
 
Chúa là tình yêu,/ xin cho chúng con biết sống yêu thương,/ như Chúa hằng yêu thương chúng con,/ để cứ dấu này,/ người ta nhận biết chúng con là môn đệ Chúa./
 
Chúa muốn tụ họp muôn dân vào Hội Thánh Chúa,/ xin cho chúng con nhiệt tình tông đồ,/ biết đến với những người chưa tin nhận Chúa,/ rao truyền cho họ Tin Mừng cứu độ/ bằng lời rao giảng và bằng chính đời sống đượm tình yêu thương./
 
Trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu/ xin hiệp nhất mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng con/ để chúng con luôn biết sống trong tinh thần hiệp thông/ cùng nhau xây dựng gia đình giáo phận ngày càng phát triển tốt đẹp hơn./ Amen.
 
V. PHÉP LÀNH, KẾT THÚC
 
- Lời nguyện & phép lành Thánh Thể
 
- Hát: Từ chốn luyện hình.
 
1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng Mẹ nhân ái. Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
 
ĐK: Từ vực sâu tếng khóc than. Còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi. Hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn. Chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dịu về nơi thiên toà cao sang. Cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời


TNTT Giáo Phận Phú Cường