Clock-Time

Trò Chơi Sinh Hoạt Vòng Tròn

Vòng tròn điểm số 1,2,3 ; 1,2,3 ; 3 người thành một nhóm tụ lại, mỗi nhóm người số 1...
 

1. Gió Thổi

. NĐK (hô) : Gió thổi gió thổi 

. NC            : Thổi ai thổi ai ?

* Lưu ý: NĐK quan sát tập thể nào đông thì hô lên chẳng hạn “người mặc áo trắng” “người đeo đồng hồ”. Khi đó những người bị gió thổi sẽ đổi chỗ cho nhau và NĐK sẽ chiếm một chỗ, ai ở ngoài vòng tiếp tục cho gió thổi.

2 . Đoàn Kết

– NĐK (hát hoặc đọc) : Nào chúng ta cùng chơi chụm năm chụm ba, chúng ta là hoa, hoa kết thành chùm hoa ơi hoa chụm lại.

NC : Đoàn kết . Đoàn kết

NĐK : Kết ….. (5 người 4 chân)

* Hát kết câu NĐK hô kết mấy tất cả NC phải chụm lại thành nhóm ai sai hoặc nhóm nào dư thiếu bị phạt.

3 . Bắn Tàu

– NC tạo thành  vòng tròn. Ba người 1 nhóm. Mỗi nhóm chọn cho mình 1 tên gọi của tàu

– NĐK gọi tên tàu … ,

- Tàu được gọi : Người bên trái nói : Zích, Người bên phải nói: Zắc, Người ở giữa hô : Đùng tàu … (khác tên tàu mình và phải có tên trong các số tàu tham dự)

– Tàu nào hô sai, chậm chạp thì cháy, không được tham gia nữa

4. Chim Xổ Lồng

– Vòng tròn điểm số 1,2,3 ; 1,2,3 ; 3 người thành một nhóm tụ lại, mỗi nhóm người số 1 với số 3 nắm tay lại làm lồng chim, người số 2 ở giữa làm chim. Tất cả sẵn sàng.

– NĐK ở giữa hô “đổi lồng” hoặc “chim xổ lồng” thì tất cả các chim chạy đổi qua lồng khác, trong khi đó NĐK chạy vào 1 lồng. Chim nào còn ở ngoài lồng tiếp tục hô “đổi lồng”.

* Cuối cùng ai còn ở ngoài thì bị phạt.

5. Mèo Vồ Chuột

– Vòng tròn điểm số từ 1 đến hết, giữa vòng chơi có vẽ một vòng tròn nhỏ trong đó để 10 phiếu xếp lại (2 phiếu chữ “mèo” và 8 phiếu chữ “chuột”)

NĐK gọi một lần 10 số và chuẩn bị. Khi nghe hiệu còi, 10 số này nhanh chân chạy ra nhặt phiếu và mở ra xem. Nếu là phiếu mèo thì chạy đi vồ chuột, nếu là phiếu chuột nhanh chân chạy về chỗ, để phiếu lại chỗ cũ.

– Chuột nào bị mèo vồ thì coi như đã chết và sẽ bị phạt.

– Mèo mà vồ mèo thì cũng sẽ bị phạt.

6 . Đi Du Lịch

– NC tạo thành 2 vòng tròn. Vòng trong ít hơn vòng ngoài một người. Tất cả những người ở vòng trong hai tay chống nạnh.

– Nghe hiệu còi, hai vòng duy chuyển ngược chiều nhau vừa đi vừa hát. Bất thần NĐK thổi còi, NC vòng ngoài nhanh tay xỏ vào nạnh của người vòng trong. Ai không có xỏ vào bị loại.

* Tiếp tục trò chơi bằng cách tiếp tục bỏ bớt người vòng trong.

7. Tung Khăn Gọi Số

– Vòng tròn điểm số từ 1 đến hết

– NĐK đứng ở giữa vòng tròn, cầm một cái khăn quấn tròn, vừa tung khăn lên cao vừa gọi một số. NC mang số này nhanh chân chạy ra chụp khăn.

– Ai chậm hoặc chụp hụt bị phạt.

– có thể cùng lúc gọi 2 hoặc 3 số.

8. Chuột Sập bẫy

– Chọn một vài người làm bẫy chuột (tuỳ theo số người chơi nhiều hay ít mà ta nhiều hay ít bẫy). Từng 2 người đứng đối diện với nhau, nắm tay nhau và giơ lên tạo ra một đường hầm cho chuột chui qua. Chia khoảng cách đặt bẫy cho đều.

– NC tạo thành vòng tròn đi về bên phải, tất cả nắm đuôi nhau đi trong đường hầm của rập chuột vừa đi vừa hát.

– NĐK bất ngờ thổi còi thì bẫy chuột sâp xuống. Chuột nào bị dính coi như thua và đi ra giữa vòng tròn, còn các chuột khác lại tiếp tục đi và NĐK lại bất ngờ thổi còi….

* Lưu ý: Chuột nối đuôi không được đứt đuôi.

9. Gọi Số Chạy

– Vòng tròn điểm số từ 1 đến hết.

– NĐK ở giữa gọi bất cứ một số nào.

– NC mang số đó nhanh chân chạy ra chạm NĐK. Trong khi đó hai người hai bên phải lẹ tay giữ người này lại.

– Ví dụ : NĐK gọi số 5 thì người chơi mang số 5 lo chạy ra, người mang số 4 và số 6 lo giữ lại.

* Lưu ý: Nếu không giữ được người chạy thì hai người hai bên phải ra làm kiệu, kiệu người kia về.

10. Chạy Ngược Vòng

NC  ngồi thành vòng tròn, chọn một người ra ngoài vòng tròn. Người này sẽ đi xung quanh vòng tròn, bất ngờ đánh vào lưng một người trong vòng tròn, người bị đánh này phải chạy ngược chiều với người kia để về chỗ của mình. Ai nhanh chân dành được chỗ thì thắng. Ai không dành được chỗ thì tiếp tục

 
Sưu Tầm : XHV
Ngu
ồn: http://daminhtamhiep.net/2012/06/13/tro-choi-sinh-hoat-vong-tron/