Clock-Time

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phú Cường: Thư mời Sa mạc kĩ năng cấp I 2018

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha và quý Trưởng đã nhiệt tình giúp đỡ chúng con trong việc đào luyện các Huynh Trưởng, cụ thể qua việc gởi các em tham dự khóa Sa Mạc Tâm Linh 2018 vừa qua...