Clock-Time

Thông Báo Ban Văn Hoá

Thông Báo Ban Văn Hoá

Giáo phận PHÚ CƯỜNG

Ban VĂN HÓA

THƯ NGỎ

Số 1/VHGPPC

V/V THIẾT LẬP NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Kính thưa quý Cha – Quý xứ - Quý Hội Đoàn

Quý Hội Dòng – Quý Cộng đoàn Tu sỹ

Quý Ông Bà Anh chị em

Nhân mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Phú Cường, giáo phận Phú Cường muốn thiết lập một NHÀ TRUYỀN THỐNG lưu giữ những kỷ vật liên quan đến lịch sử hình thành, sinh hoạt giáo phận xưa và nay…

Được Đức Giám mục ủy nhiệm thực hiện NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG, Ban Văn Hóa chúng con kính gởi đến quý Cha, quý xứ và quý Hội dòng, quý cộng đoàn tu sỹ thư ngỏ này.

Kính xin quý Cha, quý xứ và quý Hội dòng, quý cộng đoàn tu sỹ chia sẻ cho giáo phận những kỷ vật cổ thời lien quan đến giáo phận, sinh hoạt của giáo phận… để thiết lập NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO PHẬN.

Nhờ sự yêu thương giúp đỡ chia sẻ của quý Cha, quý xứ và quý Hội dòng, quý cộng đoàn tu sỹ, quý Ông Bà Anh chị em, NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO PHẬN sớm được thành hình.

Xin liên hệ với chúng con qua số điện thoại : 01692469078 hay qua email :truyenthongphucuong2015@gmail.com

Chúng con hết lòng tri ân quý Cha, quý Hội Dòng, quý cộng đoàn tu sỹ và quý Ông Bà Anh Chị em.

BAN VĂN HÓA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG