Clock-Time

Thư Mời Đại Hội Hiền Mẫu Giáo Phận Phú Cường 2019

Cha Đặc trách Giuse Nguyễn Phát Tài và Ban Điều hành Giới Hiền mẫu giáo phận xin trân trọng kính báo và kính mời các chị em Giới Hiền mẫu trong các giáo xứ của giáo phận Phú Cường vui lòng về tham dự kỳ Đại hội Hiền mẫu hằng năm của giáo phận Phú Cường..

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

GIỚI HIỀN MẪU
           ***

THƯ MỜI
***

 

KÍNH GỬI:
 

 • BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI HIỀN MẪU CÁC GIÁO HẠT;
   

 • BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI HIỀN MẪU CÁC GIÁO XỨ;
   

 • CÁC CHỊ EM TRONG GIỚI HIỀN MẪU.

 
Cha Đặc trách Giuse Nguyễn Phát Tài và Ban Điều hành Giới Hiền mẫu giáo phận xin trân trọng kính báo và kính mời các chị em Giới Hiền mẫu trong các giáo xứ của giáo phận Phú Cường vui lòng về tham dự kỳ Đại hội Hiền mẫu hằng năm của giáo phận Phú Cường:

 

 • Chủ đề: HIỀN MẪU SỐNG HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC ÁI;
   

 • Địa điểm: TRUNG TÂM MỤC VỤ (NHÀ CHUNG GIÁO PHẬN);

 • Thời gian: 06g30 – 12g00, CHÚA NHẬT 25/8/2019;
   

 • Đồng phục theo mỗi giáo xứ;
   

 • Đóng góp cơm trưa: 80.000đ/người.
   

Vậy xin các chị em trong Ban Điều hành các giáo hạt, các giáo xứ họp và thông báo rộng rãi đến các chị em, cũng như phân chia một số công việc đã nói trước để các chị em tham dự thật đông đủ, nhằm mang lại lợi ích thiêng liêng cho đời sống đức tin và sinh hoạt của Giới Hiền mẫu giáo phận.

Xin các chị em báo về Ban Điều hành của giáo phận số lượng các chị em tham gia Đại hội trước ngày 22/8/2019, để thuận tiện và chủ động hơn trong việc đón tiếp và tổ chức.
Xin hết lòng cảm ơn các chị em và hẹn gặp nhau trong ngày Đại hội Giới Hiền mẫu giáo phận Phú Cường sắp tới.
 

Tân Thông, ngày 03 tháng 8 năm 2019
Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài